KOTWA CHEMICZNA – systemy otwierania

Na rynku można spotkać 3 główne typy konstrukcji tub w których dostarczane są kotwy chemiczne: „tuba w tubie”, „side by side” oraz system tzw. kiełbaskowy. Artykuł traktuje o tym czym się różnią, jakie są ich zalety i wady oraz który sposób warto wybrać do swoich potrzeb.
TUBA W TUBIE [coaxial – pillar] To konstrukcja w której w cylindrycznej tubie w jej centralnej części znajduje się druga mniejsza tuba. Cała tuba pochodzi z jednego wtrysku tzn. jest monolitem i nie jest dodatkowo montowana. Element wewnętrzny tuby jest stale wkomponowany w całość. W wewnętrznej tubie umieszcza się utwardzacz (zazwyczaj w kolorze czarnym) a wokoło niej znajduje się żywica. Obydwa składniki są od siebie dokładnie odseparowane, a stosunek objętości utwardzacza do żywicy ma się jak 1:10. Po umieszczeniu składników w tubie, całość zamyka tłok, który w tym przypadku jest bardzo ściśle spasowany ze ściankami tuby, tak aby zapobiegać wypłynięciu składników na zewnątrz przy składowaniu produktu w pozycji stojącej. kotwa chemiczna coaxial od dołu tuba w tubieŚcisłe pasowanie tłoka powoduje zwiększone siły tarcia, szczególnie że powierzchnia tego tarcia to tak na prawdę aż 2 tuby. Format ten zatem wymaga znacznie więcej siły do wyciśnięcia. Wyjście tuby w tej konstrukcji jest zrobione w taki sposób, że w centralnej części znajduje się wysunięte cienkie ujście tuby z utwardzaczem. Otoczone jest przez ujście dla żywicy. Zaletą tego rozwiązania jest stabilne odseparowanie obydwu składników, które ma znaczenie przy wielokrotnym używaniu jednej tuby tj. przy zastyganiu żywicy w mieszaczu i jego wymianie na nowy. [informacje nt. bezproblemowego wielokrotnego używania jednej tuby znajdziesz w artykule pt.: Kotwę chemiczną można używać wielokrotnie].

ZALETY: łatwiejsza wymiana mieszacza
WADY: dużo więcej siły potrzebnej do wyciśnięcia, potrzebny specjalny wyciskacz

SIDE BY SIDE To konstrukcja kartusza w której 2 pojemniki na składniki są umiejscowione obok siebie w kartuszu jako 2 tuby – 1 większa druga mniejsza. Ujście tub jest skonstruowane podobnie do kartusza typu TUBA W TUBIE. Można powiedzieć że side by side jest swego rodzaju modyfikacją systemu TUBA W TUBIE, ale wymaga także specjalnego wyciskacza.
ZALETY: łatwiejsza wymiana mieszacza
WADY: dużo więcej siły potrzebnej do wyciśnięcia, potrzebny specjalny wyciskacz

KIEŁBASKOWY [foil bag] kotwa chemiczna system kiełbaskowy W tym systemie żywica i utwardzacz są umieszczone w foliowym worku, który jest tak skonstruowany, aby obydwa składniki było od siebie odseparowane. Worek jest zamknięty metalowym zaciskiem i całość wygląda jak kiełbasa – stąd polska nazwa – system kiełbaskowy. Następnie kiełbaska taka jest umieszczana w tubie, która z kolei zamknięta jest tłokiem. Ze względu na to że żywica i utwardzacz są już szczelnie zamknięte w kiełbasce, tłok może być luźno spasowany ze ściankami tuby, gdyż nie pełni roli uszczelniającej – jego zadaniem jest jedynie wyciśnięcie produktów. Dzięki temu rozwiązaniu do wyciskania produktu potrzeba znacznie mniej siły niż we wcześniejszych rozwiązaniach. Rozwiązanie te jest stosowane szczególnie dla produktów które pakowane są w tuby pasujące do zwykłych wyciskaczy do silikonu. tłok w tubie kotwy chemicznej system kiełbaskowy W tym systemie należy jednak zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie wyczyszczenie ujścia tuby podczas ponownego użycia po zastygnięciu żywicy w mieszaczu. Ze względu na to że ujścia z kiełbaski są na tym samym poziomie względem siebie, oraz czasami poniżej ujścia tuby, istnienie znacznie większe niebezpieczeństwo zastygnięcia żywicy na ujściu z worka. Może to spowodować problemy z odpowiednim ponownym wyciśnięciem obydwu składników.

W systemach kiełbaskowych można wyróżnić 3 różne sposoby otwierania:
– otwarty
– samootwierający się
– zamknięty – wymagający obcinania

OTWARTY: To specjalny system w którym po odkręceniu nakrętki kiełbaska jest już otwarta i można przystąpić do nakręcania mieszacza i dalszej pracy. Wynika to z takiej konstrukcji w której kiełbaska w tubie jest szczelnie zaciśnięta przez specjalny element znajdujący się w nakrętce. Po jej usunięciu kiełbaska od razu nadaje się do pracy.
ZALETY: otwierasz i pracujesz

SAMOOTWIERAJĄCY SIĘ To system kiełbaskowy, w którym zacisk znajdujący się na tubie zlatuje sam w momencie rozpoczęcia wyciskania żywicy. Jest to powodowanie ciśnieniem wytwarzanym przez produkt w kiełbasce podczas wyciskania. Zacisk spada do tuby w momencie kiedy już mamy nakręcony mieszacz. Istnieje niebezpieczeństwo że może w niesprzyjających okolicznościach zatkać mieszacz. Innym problemem który można napotkać jest sytuacja w której zacisk nie zleci całkowicie z zamknięcia kiełbaski i będzie zamykał część folii z utwardzaczem. W tym wypadku wyciskać będziemy jedynie żywicę, a utwardzacz zostanie w środku.
ZALETY: otwierasz i pracujesz
WADY: możliwość zatkania mieszacza, niebezpieczeństwo nieodpowiedniego zsunięcia się zacisku

Kotwa chemiczna system kiełbaskowy system zamknięty
ZAMKNIĘTY System kiełbaskowy w którym zacisk jest mocno ściśnięty na kiełbasce i aby zacząć pracować z produktem należy obciąć kiełbaskę pod zaciskiem. Jak każda rzecz pozostawiona do zrobienia użytkownikowi, istnieje niebezpieczeństwo nieodpowiedniego obcięcia zacisku [nie za bardzo potrafię sobie wyobrazić jak to źle zrobić, ale doświadczenie pokazuje że mam słabą wyobraźnię]. Później już tylko nakręcamy mieszacz i jesteśmy gotowi do pracy.
WADY: wymaga obcinania


Powrót