Przetargi

PROJEKT UE

TYTUŁ PROJEKTU:

„Doposażenie linii produkcyjnej firmy Privlab Sp. z o.o. celem wprowadzenie na rynek specjalistycznej żywicznej masy fundamentowej stanowiącej alternatywę dla mieszanek betonowych stosowanych w branży budowlanej.”

CEL PROJEKTU:

stworzenie dedykowanej i zmodyfikowanej linii technologicznej Umożliwiającej rozpoczęcie produkcji i pakowania zaawansowanej żywicznej masy fundamentowej na bazie poliuretanu.

PLANOWANE EFEKTY:

Wprowadzenie na rynek  ulepszonego produktu i dokonanie  zasadniczej zmiany procesu

produkcyjnego. 

Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa poprzez dywersyfikację produkcji i zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego. 

DOFINANSOWANIE Z FE : 104.790,00 pln

Zapytanie ofertowe nr 1/1.5 RPOWD/2021 dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MSP
Schemat 1.5 A "Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny
Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP:- wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/ usług; – dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług)"
Tytuł projektu: "Doposażenie linii produkcyjnej firmy Privlab sp. z o.o. celem wprowadzenie na rynek specjalistycznej żywicznej masy fundamentowej stanowiącej alternatywę dla mieszanek betonowych stosowanych w branży budowlanej."
Nr projektu: RPDS.01.05.01-02 0037/18
Zapraszamy do udziału w zapytaniu ofertowym.

Inquiry No. 2 / 1.5 RPOWD / 2020 regarding the project being implemented under the Regional Operational Program for Of the Lower Silesian Voivodeship for the years 2014-2020
Priority 1 Enterprises and innovation
Działanie 1.5 Measure 1.5
Scheme 1.5 A "Product and service development in SMEs - horizontal competition (Scheme 1.5 A Support for product and process innovation SMEs: - launching new or improved products / services; - making fundamental changes to the production process, or way of providing services)"
"Project title: "Retrofitting the production line of Privlab sp.z o.o. purpose of introducing to the market for specialist - resin foundation mass as an alternative for concrete mixtures used in the construction industry.
Project no .: RPDS.01.05.01-02-0037/18

19.10.2020
Zapytanie ofertowe nr 4/1.5 RPOWD/2020 dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MSP
Schemat 1.5 A "Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny
Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP:- wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/ usług; – dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług)"
Tytuł projektu: "Doposażenie linii produkcyjnej firmy Privlab sp. z o.o. celem wprowadzenie na rynek specjalistycznej żywicznej masy fundamentowej stanowiącej alternatywę dla mieszanek betonowych stosowanych w branży budowlanej."
Nr projektu: RPDS.01.05.01-02 0037/18
Zapraszamy do udziału w zapytaniu ofertowym.

05.11.2020
Zapytanie ofertowe nr 3/1.5 RPOWD/2020 dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MSP
Schemat 1.5 A "Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny
Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP:- wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/ usług; – dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług)"
Tytuł projektu: "Doposażenie linii produkcyjnej firmy Privlab sp. z o.o. celem wprowadzenie na rynek specjalistycznej żywicznej masy fundamentowej stanowiącej alternatywę dla mieszanek betonowych stosowanych w branży budowlanej."
Nr projektu: RPDS.01.05.01-02 0037/18
Zapraszamy do udziału w zapytaniu ofertowym.

Inquiry No. 3 / 1.5 RPOWD / 2020 regarding the project being implemented under the Regional Operational Program for Of the Lower Silesian Voivodeship for the years 2014-2020
Priority 1 Enterprises and innovation
Działanie 1.5 Measure 1.5
Scheme 1.5 A "Product and service development in SMEs - horizontal competition (Scheme 1.5 A Support for product and process innovation SMEs: - launching new or improved products / services; - making fundamental changes to the production process, or way of providing services)"
"Project title: "Retrofitting the production line of Privlab sp.z o.o. purpose of introducing to the market for specialist - resin foundation mass as an alternative for concrete mixtures used in the construction industry.
Project no .: RPDS.01.05.01-02-0037/18

14.12.2020
Zapytanie ofertowe nr 5/1.5 RPOWD/2020 dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MSP
Schemat 1.5 A "Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny
Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP:- wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/ usług; – dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług)"
Tytuł projektu: "Doposażenie linii produkcyjnej firmy Privlab sp. z o.o. celem wprowadzenie na rynek specjalistycznej żywicznej masy fundamentowej stanowiącej alternatywę dla mieszanek betonowych stosowanych w branży budowlanej."
Nr projektu: RPDS.01.05.01-02 0037/18
Zapraszamy do udziału w zapytaniu ofertowym.

Inquiry No. 5 / 1.5 RPOWD / 2020 regarding the project being implemented under the Regional Operational Program for Of the Lower Silesian Voivodeship for the years 2014-2020
Priority 1 Enterprises and innovation
Działanie 1.5 Measure 1.5
Scheme 1.5 A "Product and service development in SMEs - horizontal competition (Scheme 1.5 A Support for product and process innovation SMEs: - launching new or improved products / services; - making fundamental changes to the production process, or way of providing services)"
"Project title: "Retrofitting the production line of Privlab sp.z o.o. purpose of introducing to the market for specialist - resin foundation mass as an alternative for concrete mixtures used in the construction industry.
Project no .: RPDS.01.05.01-02-0037/18